De Publieke Ontwerppraktijk

De Publieke Ontwerppraktijk (PONT) is er om de impact van een ontwerpende aanpak op maatschappelijke opgaven te vergroten.

Steeds vaker staat onze samenleving voor complexe vraagstukken. Denk aan thema’s als woningnood, onderwijskwaliteit en klimaatverandering. Ontwerp is in potentie heel geschikt als aanpak voor maatschappelijke vraagstukken. De aanpak is integraal en iteratief waardoor er kan worden aangepast aan unieke situaties. Het biedt kansen waar traditionele werkwijzen vastlopen.

Het publieke domein speelt een belangrijke rol bij maatschappelijke vraagstukken. In de praktijk blijkt ontwerpen in het publieke domein uitdagend. Publieke organisaties en ontwerpers werken volgens een fundamenteel van elkaar verschillende logica. Ook wordt ontwerp nog te vaak ingezet als een op zichzelf staande stap in plaats van als gehele aanpak.

PONT slaat een brug tussen de creatieve sector en het publieke domein. We versterken de samenwerking tussen ontwerpers en de overheid en zorgen voor meer ruimte voor de ontwerpende aanpak in het publieke domein.

Driejarig programma

De Publieke Ontwerppraktijk (PONT) is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voor de uitvoering werkt het ministerie samen met Dutch Design Foundation. PONT organiseert van 2024 tot en met 2026 programma om de impact van een ontwerpende aanpak op maatschappelijke opgave te vergroten. Bekijk de pagina Programma om te zien hoe jij hieraan kan meedoen.

 • Doe mee met PONT intervisie

  Ben jij een ontwerper en wil je jezelf blijven ontwikkelen samen met vakgenoten? Er gaat een nieuwe ronde PONT intervisiegroepen van start! Schrijf je in via de link.

  Lees meer
 • PONT zoekt een ontwerper/ontwerpbureau/consortium om een innovatieproject op te zetten om inkopen toegankelijker te maken

  Vanuit de overheid wordt steeds vaker gekozen voor een ontwerpende aanpak voor maatschappelijke vraagstukken. Het lukt echter lang niet altijd om een ontwerpende aanpak binnen het publieke domein goed in te kopen. Om dit proces te onderzoeken en te spelen met oplossingsrichtingen, zoeken we een ontwerpend onderzoeker om zich over dit onderwerp te buigen.

  Lees meer
 • Effectieve dialogen – ontwerpers en publieke opdrachtgevers in gesprek

  Het publieke domein speelt een belangrijke rol bij het aangaan van maatschappelijke vraagstukken. Wanneer het gaat om complexe vraagstukken, leiden traditionele werkwijzen vaak niet tot een gewenste verandering. Een ontwerpende aanpak kan dan uitkomst bieden. Maar hoe kom je tot een goede samenwerking tussen ontwerper en publieke opdrachtgever? Nynke Tromp en Thomas van Arkel van TU Delft gaven er een Masterclass over.

  Lees meer