Hoe kunnen we zorgen dat ontwerpers in korte tijd meer grip krijgen op de bestuurlijke context van overheidsinstellingen?

 

Over PONT 

De Publieke Ontwerppraktijk (PONT) richt zich op het ontwikkelen van kennis, cultuur en infrastructuur voor een effectieve publieke ontwerppraktijk, met als doel meer impact te maken op maatschappelijke vraagstukken. PONT versterkt de samenwerking tussen ontwerpers en de overheid en zorgt voor meer ruimte voor de ontwerpende aanpak in het publieke domein. Zo slaat het een brug tussen de ontwerpsector en het publieke domein.

De opdracht

Binnen PONT programmaonderdeel De School kunnen zowel ontwerpers als ambtenaren terecht om hun kennis bij te spijkeren en vaardigheden te trainen via meerdaagse trainingen, eendaagse workshops, boekenclubs en laagdrempelige inspiratiesessies.
Inspiratiesessies en boekenclubs vergroten ontvankelijkheid, nieuwsgierigheid en enthousiasme voor het werken binnen de publieke sector met een ontwerpende aanpak. Workshops en meerdaagse trainingen bieden een fundament van kennis, vaardigheden en houding voor een duurzame samenwerking tussen overheid en ontwerpers. 

PONT wil een training ‘Openbaar Bestuur voor Ontwerpers’ ontwikkelen. Daarmee willen we bijdragen aan het vergroten van de kennis over institutionele structuren, specifiek ontwikkeld voor ontwerpers. Een gebrek aan bewustzijn en kennis van het openbaar bestuur werd in de pilotfase van PONT regelmatig benoemd als beperking voor het maken van impact met een ontwerpende aanpak. Daar horen ook zaken als begrotingscycli, verantwoordingsverplichtingen en andere kenmerken van het openbaar bestuur bij – alles wat van invloed kan zijn op de mate waarin een ontwerpende aanpak impact kan maken op maatschappelijke vraagstukken.

 

Uitgangspunten van de training:

– We vragen de indiener een voorstel te doen voor een training van maximaal 3 dag(del)en. Dit hoeft niet aaneensluitend te zijn
– De doelgroep zijn professionele ontwerpers die interesse hebben in het werken voor en met overheden of hier al enige ervaring in hebben
Doel: Inzicht krijgen in de werking van openbaar bestuur in verschillende bestuurlijke contexten.
We vragen de indiener zelf een voorstel te doen voor de te behandelen thema’s, onderwerpen en didactische aanpak. Dit moet aansluiten bij een diverse groep ontwerpers en verschillende leerstijlen
De bijeenkomsten vinden plaats in fysieke of een hybride vorm
De fysieke/hybride trainingen worden bij voorkeur gegeven in Q4 2024 en in Q1 en Q2 2025

Lees hier de hele briefing

 

Reageren

De indiener mag één partij zijn of een samenwerkingsverband (consortium)

De procedure bestaat uit twee stappen met als doel de meest geschikte partij of consortium voor deze opdracht te selecteren. Met deze procedure proberen we enerzijds de tijdsbesteding voor alle partijen zoveel mogelijk te beperken en anderzijds wel voldoende informatie op te halen om een goede keus te kunnen maken.

Stap 1: Interesse kenbaar maken voor 1 juli

 

Je kunt je kwalificeren voor deze opdracht tot 1 juli 2024 10.00 uur. Dat doe je door dit formulier in te vullen en daar antwoord te geven op de volgende vragen:

  1. Stel jezelf en/of je consortium kort voor
  2. Geef een korte reflectie op de opdracht waarin zowel je motivatie om hieraan te willen werken als je visie op de opdracht naar voren komt 
  3. Beschrijf hoe jullie de voor deze opdracht relevante expertise hebben opgebouwd en hoe deze opdracht daarop voortbouwt
  4. Illustreer dit met 2 voorbeelden uit jullie praktijk

Op basis van de reacties worden maximaal 3 partijen gekozen die worden uitgenodigd om een plan van aanpak op te stellen (zie stap 2). Uiterlijk op 9 juli wordt aan de partijen die hebben gereageerd bekendgemaakt of zij zijn geselecteerd. Zij krijgen vervolgens de gelegenheid om aanvullende vragen te stellen die via een nota van inlichtingen aan alle partijen worden beantwoord.

Stap 2: Plan van Aanpak – tot 9 september 10.00 uur

 

Aan maximaal 3 partijen wordt gevraagd om een plan van aanpak op hoofdlijnen op te stellen voor deze opdracht. Dit plan van aanpak bestaat uit een beschrijving van maximaal 5 A4 van hoe je de opdracht wilt aanpakken. Neem in je plan ook een onderbouwde begroting en planning op en beschrijf welke experts of expertise je wilt betrekken.