De Praktijk

Op allerlei plekken in Nederland wordt een ontwerpende aanpak al toegepast om maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden. PONT volgt een aantal van deze ontwerppraktijken op de voet en staat hen bij met Impactversterkers. De Impactversterkers zetten zich in om eventuele belemmeringen te verhelpen en het effect van de praktijk te optimaliseren. Zo helpen we deze specifieke praktijken vooruit én trekken we lessen waar ontwerppraktijken in het algemeen hun voordeel mee kunnen doen.

UPDATE JULI ’24

In 2024 staan we 10 ‘publieke ontwerppraktijken’ in Nederland bij. Publieke ontwerppraktijken zijn samenwerkingen waar een ontwerpende aanpak wordt ingezet voor maatschappelijke opgaven. We helpen deze praktijken vooruit en delen lessen waar ontwerppraktijken in het algemeen hun voordeel mee kunnen doen. De praktijken bestaan uit een goede mix van projecten binnen het Rijk, Provincies, Gemeenten, uitvoeringsorganisaties en overige coalities. 

De afgelopen maanden zijn onze ‘impactversterkers’ gekoppeld aan een praktijk die bij hen past. De komende maanden zullen we de impactversterkers en de publieke ontwerppraktijken die ze versterken aan je voorstellen. De lessen die we leren, delen we via onze kanalen en verwerken we in het programma.

De Ontwikkelwerkplaats

De Werkplaats ontwikkelt nieuwe instrumenten, methoden en processen die de samenwerking tussen de publieke sector en ontwerpers permanent verbeteren. Hierbij worden ontwerpers, ambtenaren, onderzoekers en specialisten uit andere relevante disciplines betrokken.

UPDATE JULI ’24

De ontwikkelwerkplaats richt zich in het eerste jaar van het programma op de basisvoorwaarden voor een goede samenwerking tussen de ontwerpende – en publieke sector. Hiervoor is een ontwikkelagenda samengesteld op basis van gesprekken met ruim zeshonderd professionals uit de doelgroep.
De onderwerpen bovenaan deze agenda zijn Taal, Casuistiek, Startcondities, Inkoopprocedures, Sturen op ontwerpende aanpak in een SMART wereld en De rek tussen de regels.

De eerste drie opdrachten zijn gestart. Fides Lapidaire werkt met ons samen aan een ontwerpend onderzoek naar taal en met de vraag hoe ontwerpers en professionals uit het publieke domein zich bewust kunnen worden van zowel de eigen taal als van de taal van de ander. Studio INK onderzoekt hoe de inkoop van een ontwerpende aanpak binnen het publieke domein toegankelijker kan worden ingericht. Brightvibes werkt aan een format om goede voorbeelden van een ontwerpende aanpak ook goed te communiceren.

De School

Op de School van PONT kunnen zowel ontwerpers als ambtenaren terecht om hun kennis bij te spijkeren en vaardigheden te trainen. Je kan bij de School terecht voor zowel meerdaagse opleidingen, eendaagse stoomcursussen en boekenclubs als laagdrempelige masterclasses.

UPDATE JULI ’24

Het programma van De School is tot nu toe gevuld met een masterclass over Effectieve Dialogen, waarin het voeren van een effectief gesprek tussen opdrachtgever en opdrachtnemer werd behandeld. Tijdens de Masterclass over Toekomstdenken & Brede Welvaart werden de toekomstgerichte projecten in Leeuwarden als voorbeeld gebruikt van hoe toekomstdenken een plek krijg binnen een ontwerpende aanpak.

De eerste boekenclub over Autonoom Makerschap is ondertussen afgerond, de lessen lees je hier. De boekenclub over Navigeren in de Tussenruimte is ondertussen in volle gang. 

Ondertussen wordt er hard gewerkt aan opleidingen, cursussen en nieuwe masterclasses. Houdt onze nieuwsbrief en LinkedIn in de gaten voor de updates.

De Tempel

De Tempel biedt de mogelijkheid tot reflectie en helpt om samen te leren. Deelnemers kunnen er leren over hun eigen professionele handelen, en lessen trekken uit elkaars ervaringen. Voor ontwerpers en ambtenaren die werken aan maatschappelijke opgaven biedt de Tempel intervisietrajecten en workshops gericht op reflectie.

UPDATE JULI ’24

De Publieke Ontwerppraktijk (PONT) biedt begeleide intervisie voor ontwerpers die impact willen maken op maatschappelijke thema’s. In zes bijeenkomsten ga je als groep aan de slag om te reflecteren op uitdagingen uit ieders praktijk. Zo versterk je jouw professionele handelen en leren we samen nog meer impact te maken met een ontwerpende aanpak.

De derde ronde intervisiegroepen gaan binnenkort van start. Ook meedoen? Houdt onze nieuwsbrief en LinkedIn in de gaten voor de updates.

Het Plein

Het Plein is een metafoor voor de uitwisseling die PONT organiseert. PONT inspireert actief door goede voorbeelden, geleerde lessen en ervaringen uit de praktijk te delen.

UPDATE JULI ’24

Plein werkt hard aan een meer uitgebreide website, waar je meer uitleg en voorbeelden vindt over een ontwerpende aanpak en waar je jouw eigen ontwerpende praktijken kunt delen.

Daarnaast werkt Plein aan strategieën om de zichtbaarheid en impact van de andere programmaonderdelen te versterken; via onze LinkedIn-pagina en onze maandelijkse nieuwsbrief delen we nu al interessante artikelen, activiteiten van PONT en anderen, en inspirerende praktijkvoorbeelden.

Op de hoogte blijven van alle activiteiten?

Volg PONT op LinkedIn en schrijf je in voor de nieuwsbrief.