De Praktijk

Op allerlei plekken in Nederland wordt een ontwerpende aanpak al toegepast om maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden. PONT volgt een aantal van deze ontwerppraktijken op de voet en staat hen bij met Impactversterkers. De Impactversterkers zetten zich in om eventuele belemmeringen te verhelpen en het effect van de praktijk te optimaliseren. Zo helpen we deze specifieke praktijken vooruit én trekken we lessen waar ontwerppraktijken in het algemeen hun voordeel mee kunnen doen.

UPDATE MAART ’24

In 2024 staan we 10 Praktijken bij en volgen we hun proces. De praktijken bestaan uit een goede mix van projecten binnen het Rijk, Provincies, Gemeenten, uitvoeringsorganisaties en overige coalities. 

De eerste Praktijken zijn van start gegaan; één in gemeente Amsterdam, één in de gemeente Den Haag en één in de gemeente Arnhem. 

Ben je betrokken bij een ontwerppraktijk en klinkt dit impactversterkingstraject als iets dat zou passen? Houdt onze LinkedIn-pagina en onze maandelijkse nieuwsbrief in de gaten om op de hoogte te blijven van nieuwe beschikbare plekken!

De Werkplaats

De Werkplaats ontwikkelt nieuwe instrumenten, methoden en processen die de samenwerking tussen de publieke sector en ontwerpers permanent verbeteren. Hierbij worden ontwerpers, ambtenaren, onderzoekers en specialisten uit andere relevante disciplines betrokken.

UPDATE MAART ’24

De werkplaats richt zich in het eerste jaar van het programma op de basisvoorwaarden voor een goede samenwerking tussen de ontwerpende – en publieke sector. Hiervoor is een ontwikkelagenda samengesteld op basis van gesprekken met ruim zeshonderd professionals ui de doelgroep.
De onderwerpen bovenaan deze agenda zijn Taal, Casuistiek, Startcondities, Inkoopprocedures, Sturen op ontwerpende aanpak in een SMART wereld en De rek tussen de regels.

De eerste opdracht is gestart: ontwerper Fides Lapidaire gaat aan de slag met taal en met de vraag hoe ontwerpers en professionals uit het publieke domein zich bewust kunnen worden van zowel de eigen taal als van de taal van de ander zodat beide partijen daarna beter in staat zijn om samen te werken. Ook gaan we aan de slag met inkoop: er is een opdracht geformuleerd voor een partij of consortium dat aan de slag wil met het toegankelijker maken van de inkoop mogelijkheden.

Gedurende de looptijd van PONT werken we vanuit de werkplaats aan een dertigtal van dit soort innovaties. De komende maanden mag je opdrachten verwachten rondom kwesties als casuïstiek en startcondities.

 

De School

Op de School van PONT kunnen zowel ontwerpers als ambtenaren terecht om hun kennis bij te spijkeren en vaardigheden te trainen. De School heeft niet het doel om ambtenaren om te scholen tot ontwerper of vice versa, maar om meer kennis op te doen over de institutionele en professionele context van de samenwerkingspartner. Je kan bij de School terecht voor zowel meerdaagse opleidingen, eendaagse stoomcursussen en boekenclubs als laagdrempelige masterclasses.

UPDATE MAART ’24

De School heeft het jaar afgetrapt met de eerste Masterclass binnen het programma, waar Nynke Tromp en Thomas van Arkel vertelden over het voeren van effectieve dialogen in samenwerking bij ontwerpende vraagstukken – we nemen je graag mee in de hoogtepunten en geleerde lessen in dit artikel.

In april vindt de volgende Masterclass plaats; houdt onze nieuwsbrief en LinkedIn in de gaten voor verdere details.

Ook is de boekenclub in volle gang. De eerste twee bijeenkomsten vonden plaats. Waar het ene leesvoer leidt tot meer begrip en handvatten voor het inzetten van de ontwerpende aanpak, roept het andere meer vragen op. En daar is juist ruimte voor binnen de boekenclub onder leiding van Tabo Goudswaard.

De Tempel

De Tempel biedt de mogelijkheid tot reflectie en helpt om samen te leren. Deelnemers kunnen er leren over hun eigen professionele handelen, en lessen trekken uit elkaars ervaringen. Voor ontwerpers die werken aan maatschappelijke opgaven biedt de Tempel intervisietrajecten en workshops gericht op reflectie(vaardigheden).

UPDATE MAART ’24

De Publieke Ontwerppraktijk (PONT) biedt begeleide intervisie voor ontwerpers die impact willen maken op maatschappelijke thema’s. In zes bijeenkomsten ga je als groep aan de slag om te reflecteren op uitdagingen uit ieders praktijk. Zo versterk je jouw professionele handelen en leren we samen nog meer impact te maken met een ontwerpende aanpak.

De tweede ronde intervisiegroepen starten deze lente. Heb jij interesse om mee te doen met deze of een latere ronde? Geef je op voor de interesselijst, dan ontvang je meer informatie.

Ook werken we aan het workshopprogramma. In het begin van 2024 volgt dit programma met onder andere ‘Moreel Beraden’ waarin ethische kwesties centraal staan, en workshops reflectievaardigheden zoals het stellen van helpende vragen.

Het Plein

Het Plein is een metafoor voor de uitwisseling die PONT organiseert. PONT inspireert actief door goede voorbeelden, geleerde lessen en ervaringen uit de praktijk te delen.

UPDATE MAART ’24

Plein werkt hard aan een meer uitgebreide website, waar je meer uitleg en voorbeelden vindt over een ontwerpende aanpak en waar je jouw eigen ontwerpende praktijken kunt delen.

Daarnaast werkt Plein aan strategieën om de zichtbaarheid en impact van de andere programmaonderdelen te versterken; via onze LinkedIn-pagina en onze maandelijkse nieuwsbrief delen we nu al interessante artikelen, activiteiten van PONT en anderen, en inspirerende praktijkvoorbeelden.

Op de hoogte blijven van alle activiteiten?

Volg PONT op LinkedIn en schrijf je in voor de nieuwsbrief.