De Praktijk

Op allerlei plekken in Nederland wordt een ontwerpende aanpak al toegepast om maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden. PONT volgt een aantal van deze ontwerppraktijken op de voet en staat hen bij met impactcoaches. De impactcoaches schieten te hulp wanneer hun ontwerptraject een duwtje in de rug kan gebruiken. Het doel daarvan is niet alleen om de specifieke Praktijk weer op gang te helpen, maar juist ook om er algemene lessen uit te trekken. Zo kunnen andere ontwerptrajecten hier hun voordeel mee kunnen doen.

De selectie van Praktijken vindt gefaseerd plaats. In het eerste programmajaar wordt aangesloten bij lopende trajecten. In het tweede jaar benutten we de lessen uit jaar 1 om met verbeterde voorwaarden nieuwe Praktijken op te starten. In het derde jaar wordt er opgeschaald.

Ken jij een ontwerppraktijk die interessant kan zijn voor dit programma? Laat het ons weten via PONT@dutchdesignfoundation.com.

De Werkplaats

De Werkplaats is de innovatieafdeling van het programma. Hier wordt gewerkt aan nieuwe instrumenten, methoden en technieken die de samenwerking tussen de publieke sector en ontwerpers permanent verbeteren. Hierbij worden naast ontwerpers en onderzoekers ook specialisten uit andere relevante disciplines betrokken. Denk daarbij aan juristen, bestuurskundigen en sociologen.

Er wordt op dit moment gewerkt aan een eerste innovatieagenda. Dit gebeurt op basis van belemmeringen die tijdens de ontwikkeling van het programmaplan zijn opgehaald. In de loop van het programma wordt deze agenda verder aangevuld op basis van nieuwe inzichten.

Voorbeelden van onderwerpen waar we in de werkplaats mee aan de slag gaan zijn ‘passende inkoopvoorwaarden voor een ontwerpende aanpak’ en ‘het verstevigen van de positie van lokale ontwerpers’.

De School

Op de School van PONT kunnen zowel ontwerpers als ambtenaren terecht om hun kennis bij te spijkeren en vaardigheden te trainen. De School heeft niet het doel om ambtenaren om te scholen tot ontwerper of vice versa, maar om meer kennis te vergaren over de institutionele en professionele context van de samenwerkingspartner. Je kan bij de School terecht voor zowel meerdaagse opleidingen en eendaagse stoomcursussen als laagdrempelige masterclasses en boekenclubs.

De School trapt af met een masterclass Effectieve Dialogen op 15 februari. Iedereen is welkom voor deze gratis bijeenkomst. Inschrijven kan via deze link.

Ook gaan er drie boekenclubs van start. Boekenclubleiders Tabo Goudswaard, Daniëlle Arets en Jaap Daalhuizen nemen een groep mee langs 4 lees- of luisteropdrachten, verspreid over 4 maanden. Ieder aan de hand van een eigen thema. Bekijk hier meer informatie en geef je op voor de interesselijst.

De Tempel

De Tempel biedt de mogelijkheid tot reflectie en helpt om samen te leren. Deelnemers kunnen er leren over zichzelf, hun uitdagingen en lessen trekken uit elkaars positieve ervaringen én mislukkingen. Zowel voor ontwerpers als ambtenaren (al dan niet met een ontwerpende taak) biedt de Tempel intervisie- en coachingstrajecten. Voor specifieke doelgroepen is er intervisie op gerichte thema’s als “wat betekent het om te werken in een politiek gevoelige context?” of “hoe vul je de rol van ontwerper bij een kleine gemeente in?”.

Op dit moment wordt het programma voor intervisie getest met een aantal eerste groepen. PONT werkt hiervoor samen met gecertificeerde intervisie- experts met ruime ervaring in de creatieve sector.

Heb jij mogelijk interesse om in 2024 mee te doen met intervisie of een andere vorm van reflectie? Of ben jij zelf coach of facilitator? Laat het ons weten via deze interesselijst.

Het plein

Het plein is een metafoor voor de uitwisseling die PONT organiseert. PONT inspireert actief door goede voorbeelden, geleerde lessen en ervaringen uit de praktijk te delen. Door middel van een levendig programma met debatten, lezingen, video’s, podcasts en meet-ups wordt een breed publiek opgezocht. Geïnteresseerden, gelijkgestemden én opponenten vinden elkaar hier om in gesprek en debat te gaan. Aan de hand van papers, interviews, portretten en casuïstiek wordt een consistent verhaal over de meerwaarde van ontwerp verteld.

Via deze website, onze LinkedIn-pagina en onze nieuwsbrief houden we je graag op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Op de hoogte blijven van alle activiteiten?

Volg PONT op LinkedIn en schrijf je in voor de nieuwsbrief.