Hoe kunnen we de voorbeelden van een ontwerpende aanpak in het publieke domein het beste overbrengen, zodat de lezer beter begrijpt wat de waarde van een ontwerpende aanpak is én hoe je goed samenwerkt als ontwerper en publieke professional?

 

Goed voorbeeld doet volgen. Voorbeelden kunnen een belangrijke rol spelen bij het vergroten van de bekendheid van de ontwerpende aanpak. Casussen die laten zien wat de waarde is in de praktijk;  bijvoorbeeld  hoe een ontwerpende aanpak heeft geholpen bij het betrekken van verschillende perspectieven of bij het bespreekbaar maken van abstracte zaken. Dit soort voorbeelden helpen om de waarde van een ontwerpende aanpak in het publieke domein beter te begrijpen én om inzicht te geven in de samenwerking tussen ontwerper en publieke professionals. 

Tegelijkertijd vinden we het vaak nog moeilijk om projecten op een goede manier te delen. Want wat maakt dat een voorbeeld prettig communiceert? En wat maakt een verhaal de moeite waard om (steeds weer opnieuw) te delen? En wat is een passende uitingsvorm om het verhaal breed te verspreiden? Kortom: wat is er nodig om een ontwerpende aanpak in het publieke domein zo goed mogelijk over te brengen?  Dat is waar PONT mee aan de slag wil. Deze briefing biedt de kaders waarbinnen PONT dat wil doen en vormt daarmee het startpunt voor een (ontwerp) partij of coalitie met communicatie / storytelling / marketing expertise die hiermee aan de slag gaat. 

 

De Opdracht

Het doel van deze opdracht is om een gemeenschappelijk begrip op te bouwen van wat nodig is om met voorbeelden bij te dragen aan het begrip van de ontwerpende aanpak in het publieke domein en de samenwerking tussen ontwerpers en publieke professionals. Daarbij richten we ons primair op de doelgroepen van PONT: ontwerpers die binnen of samen met publieke organisaties werken en publieke professionals die samenwerken met ontwerpers of waarvoor dit waardevol kan zijn. En om dit vervolgens ook toe te passen op acht concrete casussen (die vanuit PONT worden aangeleverd).

Het gaat om voorbeelden die laten zien hoe de ontwerpende aanpak binnen het publieke domein impact heeft op maatschappelijke uitdagingen. Het beoogde effect van de casus is dat ontvangers:

 

 •  – Een beter beeld krijgen van wat de ontwerpende aanpak is en in deze context kan betekenen.
 •  – Een beter beeld krijgen van het publieke domein en de impact die projecten in dit domein kunnen bereiken.
 •  – Een beter beeld krijgen van hoe ontwerpers en ambtenaren kunnen samenwerken en hoe dat vanuit beide perspectieven wordt ervaren.
 •  – Gemotiveerd raken om het project te delen in hun eigen netwerk.
 •  – Geïnspireerd raken om de ontwerpende aanpak zelf ook te overwegen bij toekomstige projecten en sneller herkennen wanneer en hoe de ontwerpende aanpak kan bijdragen in het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken.

 

Mogelijke onderdelen in de aanpak kunnen zijn:

 

 •  – In kaart brengen en testen welke componenten en storytelling principes terug dienen te komen in de beschrijving.
 •  – In kaart brengen en testen wat een goed werkend content format is.
 •  – Uitwerken van een pallet van (minimaal) acht voorbeelden die recht doen aan wat in kaart is gebracht.

 

Het resultaat van deze opdracht bestaat uit:

 

 •  – Een concrete en gevalideerd format dat PONT en anderen kunnen gebruiken om te komen tot uitgewerkte voorbeelden die voorzien in het doel en rekening houden met punt 2 en 3 uit de scope.
 •  – Acht uitgewerkte casussen volgens dit format. 

 

 

Reageren

Je kunt je kwalificeren voor deze opdracht tot 16 mei 2024 18.00 uur. Dat doe je door dit formulier in te vullen en daar antwoord te geven op de volgende vragen:

 

 1.  – Stel jezelf, je organisatie en/of je consortium kort voor (maximaal 2000 tekens).
 2.  – Geef een korte reflectie op de opdracht waarin zowel je motivatie om hier aan te willen werken als je visie op de opdracht naar voren komt (maximaal 2000 tekens).
 3.  – Beschrijf hoe jullie de voor deze kwestie relevante expertise hebben opgebouwd en hoe deze opdracht daarop voortbouwt. (maximaal 2000 tekens).
 4.  – Illustreer dit met drie relevante opdrachten (3x maximaal 1000 tekens).

 

Op basis van de reacties worden maximaal drie partijen gekozen die worden uitgenodigd om een plan van aanpak op te stellen (zie stap 2). Deze drie partijen krijgen ook een nadere uitwerking van de doelgroepen toegestuurd, zoals we die binnen PONT hanteren. Uiterlijk op 22 mei wordt aan de partijen die hebben gereageerd bekendgemaakt of zij zijn geselecteerd. Zij krijgen vervolgens de gelegenheid om aanvullende vragen te stellen die via een nota van inlichtingen aan alle partijen worden beantwoord.