Werk jij aan een maatschappelijke opgave en heb je behoefte aan extra kennis? Dan is de subsidie KIEM Maatschappelijk Verdienvermogen (MV) misschien iets voor jou! Deze subsidie ondersteunt coalities van praktijkpartners, changemakers zoals ontwerpers, en kennisinstellingen.

KIEM MV is een subsidie van Regieorgaan SIA. De subsidie geeft de mogelijkheid om projecten te versterken met de inzet van onderzoek. SIA ondersteunt hiermee de samenwerking tussen experts uit de praktijk (bijv. werkend bij een publieke organisatie) en changemakers (zoals ontwerpers) met onderzoekers van een kennisinstelling. De kennisinstelling kan namens zo’n samenwerkingsverband een aanvraag indienen. Meer informatie over de regeling vind je hier.

De Publieke Ontwerppraktijk (PONT) verbindt
KIEM MV is geen subsidie vanuit het programma PONT. Vanuit PONT brengen we deze subsidie onder de aandacht, omdat we geloven in de waarde van de samenwerking tussen overheidsorganisaties, ontwerpers en onderzoekers.

Heb je een vraag die aansluit bij de voorwaarden voor deze subsidie, maar heb je geen contact met een onderzoeker? PONT kijkt graag mee om je te koppelen aan een passende onderzoeker. Mail naar Johanneke Minnema via pont@dutchdesignfoundation.com.