Hoe een ontwerpende aanpak tot een beter bestuur leidt

Op 12 september organiseert De Publieke Ontwerppraktijk (PONT) in samenwerking met Kustaw Bessems een evenement voor ambtenaren die op zoek zijn naar manieren om overheidsbestuur meer in dienst van de samenleving te maken. 

Kustaw Bessems is schrijver van het boek Stuurloos en columnist en podcastmaker bij de Volkskrant. In het boek legt hij met tal van denkers en doeners bloot wat er beter kan aan het huidige bestuurlijke systeem en biedt hij oplossingsrichtingen. Hij richt zich op de vraag hoe we kunnen terugkeren naar een overheid die burgers centraal stelt in plaats van andersom. De Publieke Ontwerppraktijk (PONT) deelt deze missie. Dit programma, geïnitieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, maakt zich sterk voor het inzetten van een ontwerpende aanpak; een aanpak waarbij de mens, de leefwereld en de opgave centraal staan. Deze benadering biedt houvast bij het aangaan van complexe maatschappelijke opgaven en vormt een waardevolle aanvulling op het standaardrepertoire van de overheid.

Tijdens het evenement zal Kustaw Bessems een presentatie geven en de belangrijkste inzichten uit Stuurloos delen. Vervolgens zullen vier ontwerpers, aan de hand van praktijkcasussen, laten zien hoe zij werken aan:

1. Verder kijken dan de vierkante centimeter en oog krijgen voor het geheel  
Hoe kom je ondanks al die verschillende beleidsdomeinen tot samenhang en dienstverlening die doel treft?

2. Klein beginnen, al doende leren en bijsturen
Hoe maak je ruimte voor experiment en aanpassing van beleid op basis van praktijkresultaten in een cultuur van risicobeperking en verantwoording? 

3. Toekomstdenken en het ontwikkelen van een langetermijnvisie
Hoe zorg je ervoor dat huidige beleidsmaatregelen bijdragen aan een duurzame en wenselijke toekomst?

4. Betrokkenheid van burgers om het bestuur om te vormen
Hoe bevorder je actieve deelname van burgers en belanghebbenden en hoe doe je daar ook echt wat mee?

 

Aanmelden

Het evenement vindt plaats op 12 september van 14.30 – 17.00 in Den Haag. Deelname aan dit evenement is gratis en je ontvangt een exemplaar van Stuurloos cadeau. Wil jij er graag bij zijn? Je kunt je nu opgeven voor de voorinschrijving. In augustus bepalen we de definitieve gastenlijst, waarbij medewerkers van overheidsorganisaties voorrang krijgen.

Opgeven kan via dit formulier.