PONT zoekt een Lead School voor het programma PONT – de Publieke Ontwerppraktijk, die vier dagen per week diens talenten, tijd en energie wil inzetten om leiding te geven aan het educatief programma van PONT, en samen met ons en vele anderen, te werken aan het vergroten van de impact van een ontwerpende aanpak.

Over PONT
DDF slaat de handen ineen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om via het programma PONT de komende drie jaar te werken aan een betere positionering van de ontwerppraktijk binnen de publieke sector, zodat we samen meer verschil kunnen maken op maatschappelijke vraagstukken. Door als creatieve sector verder te professionaliseren en meer ruimte te maken voor een ontwerpende aanpak binnen overheidsorganisaties. Voor en door ontwerpers en ambtenaren. PONT werkt via een lerend en reflectief model, en ondersteunt en versterkt daarin lopende ontwerppraktijken waarin al concreet wordt samengewerkt door ontwerpers en ambtenaren. Lees meer op depubliekeontwerppraktijk.nl.

Wat zijn je taken en verantwoordelijkheden?
De Lead School ontwikkelt en coördineert de activiteiten in het programmaonderdeel School. Deze omvatten het ontwikkelen, organiseren en evalueren van een trainings- en onderwijsaanbod in samenwerking met geselecteerde partners, en het ontwikkelen en coördineren van een intervisieprogramma voor verschillende doelgroepen binnen PONT.

Leiden en coördineren van het programma van activiteiten van de School, bestaande uit onder meer masterclasses, een- en meerdaagse trainingen, verschillende typen intervisiegroepen.
Actief zoeken, aantrekken en onderhouden van contacten met diverse aanbieders zoals docenten, opleidingsinstituten, onderwijsinstellingen, experts, sprekers en intervisiecoaches.
Werken aan de continue ontwikkeling en verbetering van het educatieve en intervisie aanbod van PONT.
Monitoren, analyseren en evalueren van de kwaliteit van het aanbod in de School, implementeren van verbeteringen en monitoren van leeropbrengsten.
Schakelen met de andere programmaonderdelen van PONT om aanbod relevant en actueel te houden.

Wie ben jij?
– Je hebt aantoonbare werkervaring als ontwerper, met name in het toepassen van de ontwerpende aanpak in de publieke sector. Vanuit die praktijkervaring weet je welke onderwerpen relevant zijn voor trainingen en intervisie, gericht op ontwerpers en ambtenaren.
– Je hebt ervaring in het ontwikkelen en organiseren van een programmatisch trainingsaanbod en hebt, bij voorkeur, ook ervaring met het leiden van werksessies en het begeleiden van groepen.
– Je bent innovatief en bezit de ontwerpkracht om educatief aanbod zo te ontwikkelen dat deze ook aansluit bij de strategische doelen van PONT.
– Je houdt ervan om een coördinerende rol te vervullen en bent in staat dit te vertalen naar een praktische en procesmatige aanpak voor het aanbod van de School.
– Je bent ervaren in het opzetten en onderhouden van samenwerkingen met verschillende partners en weet hierin mensen te verbinden en enthousiast te maken, en dit te vertalen naar heldere samenwerkingsafspraken en monitoring van behaalde resultaten.
– Je bent initiatiefrijk en proactief, werkt zelfstandig en bent een teamspeler. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands in woord en geschrift.
– Je bent beschikbaar gedurende de looptijd 2024-2026 voor vier dagen per week.
– Je bent bereid en in staat op meerdere locaties in het land te werken, waaronder Eindhoven waar DDF is gevestigd.

Hoe ziet onze organisatie eruit?
DDF heeft een platte organisatiestructuur waarbij transparantie over processen en resultaten voorop staat. Het team, werkend vanuit Eindhoven, bestaat uit een kern van zo’n 30 mensen in vaste dienst met daaromheen een flexibele schil. Onderling bestaat er een warme en informele sfeer waarbij we als team kritisch naar onszelf en elkaar kijken en door middel van opbouwende feedback continu reflecteren op de processen binnen onze organisatie.

DDF biedt

– Een uitdagende positie binnen een non-profitorganisatie die zich hard maakt voor de rol van ontwerp om een betere en mooiere wereld te creëren.
– Een dynamische rol binnen een nieuw, ambitieus programma dat volop in ontwikkeling is en waarin ruimte is voor eigen inbreng en ideeën.
– Prima primaire arbeidsvoorwaarden, met balans tussen werk en privé, die aansluiten bij je individuele situatie; denk daarbij bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om deels vanuit huis te werken.
– Als Lead School rapporteer je aan de programmamanager PONT.
– Gezien de looptijd van het programma PONT zal het gaan om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een overeenkomst van opdracht op zzp-basis met een beoogde startdatum van 1 april 2024.

Diversiteit en inclusie
DDF hanteert de Governance Code Cultural, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie. Wij hebben de ambitie een inclusieve organisatie te zijn, waar gelijkwaardigheid voorop staat in de onderlinge samenwerking. Daarom is het werken aan bewustzijn en ons verder ontwikkelen op het gebied van Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid een speerpunt binnen DDF.

Ben je geïnteresseerd?
Top! Dan nodigen we je van harte uit om uiterlijk dinsdag 27 februari 2024een geschreven motivatie te sturen aan: applications@dutchdesignfoundation.com. Voor vragen over deze vacature kun je mailen naar: applications@dutchdesignfoundation.com of bellen naar 040-296 11 50 (vragen naar Irene Tel). De eerste online gesprekken zijn op vrijdag 1 maart en maandag 4 maart 2024; uiterlijk woensdag 28 februari 2024 hoor je of je hiervoor wordt uitgenodigd. De tweede gesprekken zijn op vrijdag 8 maart 2024.