PONT zoekt naar een Lead Praktijken voor het programma PONT – de Publieke Ontwerppraktijk, een gedreven coördinator voor de Praktijken: de plekken (in het publieke domein) waar met een ontwerpende aanpak wordt gewerkt. En die bereid is om drie dagen per week diens talenten, tijd en energie in te zetten om samen met ons en vele anderen te werken aan het vergroten van de impact van een ontwerpende aanpak.

Over Dutch Design Foundation

Wij zijn Dutch Design Foundation (DDF) en wij geloven in de voorwaartse denk- en doekracht van ontwerpers. We bieden hen kansen, ondersteuning, publiciteit en een platform. Door te laten zien hoe ontwerpers wereldwijd vormgeven aan een positieve toekomst, versterken we hun positie en betekenis tot ver buiten Nederland. Dit doen wij door het organiseren van Dutch Design Week, via World Design Embassies, Dutch Design Awards, What if Labs en nu ook PONT. Al deze activiteiten opereren onder de paraplu van DDF, een stichting zonder winstoogmerk.

Over PONT

DDF slaat de handen ineen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om via het programma PONT de komende drie jaar te werken aan een meer zichtbare impact van een ontwerpende aanpak op maatschappelijke opgaven. Door het verder professionaliseren van de creatieve sector en meer ruimte te maken voor een ontwerpende aanpak binnen overheidsorganisaties. Voor en door ontwerpers en ambtenaren. Lees meer op publiekeontwerppraktijk.nl.

Wat zijn je taken en verantwoordelijkheden?
De kern van PONT wordt gevormd door de Praktijken, de plekken waar met een ontwerpende aanpak wordt gewerkt. PONT volgt een aantal van deze ontwerppraktijken op de voet en staat deze bij met impactversterkers: professionals die veel ervaring hebben met het inzetten van een ontwerpende aanpak in het publieke domein. Zij spannen zich in om eventuele belemmeringen te verhelpen en het effect van de praktijk te optimaliseren. Zo helpen we deze specifieke praktijken vooruit én trekken we lessen waar ontwerppraktijken in het algemeen hun voordeel mee kunnen doen.

De Lead Praktijken coördineert dit proces en zorgt voor de selectie van praktijken, de matching met de impactversterkers, de periodieke terugkoppeling van de voortgang, voorbereiding van werksessies met impactversterkers en voortdurende afstemming met overige programmaonderdelen via het teamoverleg.

– In nauwe samenwerking met de programmamanager PONT selecteren van een variatie van praktijken en matchen met de passende impactversterkers.
– Werven en selecteren van een pool van impactversterkers en het onderhouden van contact met deze groep.
– Bewaken van de voortgang in de praktijken, evalueren en terugkoppelen in het team.
– Voorbereiden en organiseren van werksessies met de impactversterkers.
– Monitoren, analyseren en evalueren van de geleerde lessen uit de praktijken en vertalen naar relevante input voor uitwisseling met impactversterkers en naar andere programmaonderdelen van PONT.
– Identificeren van mogelijkheden om op strategisch en infrastructureel niveau de slagkracht van de ontwerpende aanpak te vergroten.

Wie ben jij?

– Je hebt ruime werkervaring op het gebied van samenwerking tussen ontwerpsector en overheidsinstellingen en/of uitvoeringsorganisaties bij complexe maatschappelijke vraagstukken.
– Je hebt aantoonbare ervaring als projectleider, je houdt ervan om een coördinerende rol te vervullen en bent in staat dit te vertalen naar een procesmatige aanpak voor het aansturen van de praktijken en de impactversterkers.
– Je hebt ervaring met het leiden van werksessies en het begeleiden van groepen en beschikt over coachende kwaliteiten.
– Je hebt een scherpe kijk en een onderzoeks-mindset. Je kunt patronen herkennen in de veelzijdigheid aan ervaringen vanuit de verschillende praktijken.
– Je bent strategisch en analytisch sterk en kan werkprocessen en doelstellingen van de publieke sector goed vertalen naar die van de creatieve sector, en vice versa.
– Je bent ervaren in het opzetten en onderhouden van samenwerkingen met verschillende partners, weet hierin mensen te verbinden en enthousiast te maken en dit te vertalen naar heldere samenwerkingsafspraken.
– Je bent initiatiefrijk en proactief, een teamspeler, en beschikt over goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands in woord en geschrift.
– Je bent beschikbaar gedurende de looptijd 2024-2026 voor circa 24 uur per week.
– Je bent bereid en in staat op meerdere locaties in het land te werken, waaronder Eindhoven waar DDF is gevestigd.

Hoe ziet onze organisatie eruit?
DDF heeft een platte organisatiestructuur waarbij transparantie over processen en resultaten voorop staat. Het team, werkend vanuit Eindhoven, bestaat uit een kern van zo’n 30 mensen in vaste dienst met daaromheen een flexibele schil. Onderling bestaat er een warme en informele sfeer waarbij we als team kritisch naar onszelf en elkaar kijken en door middel van opbouwende feedback continu reflecteren op de processen binnen onze organisatie.

DDF biedt

– Een uitdagende positie binnen een non-profitorganisatie die zich hard maakt voor de rol van ontwerp om een betere en mooiere wereld te creëren.
– Een dynamische rol binnen een nieuw, ambitieus programma dat volop in ontwikkeling is en waarin ruimte is voor eigen inbreng en ideeën.
– Prima primaire arbeidsvoorwaarden, met balans tussen werk en privé, die aansluiten bij je individuele situatie; denk daarbij bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om deels vanuit huis te werken.
– Als Lead Praktijken rapporteer je aan de programmamanager PONT.
– Gezien de looptijd van het programma PONT zal het gaan om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een overeenkomst van opdracht op zzp-basis met een beoogde startdatum 1 april 2024.

Diversiteit en inclusie
DDF hanteert de Governance Code Cultural, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie. Wij hebben de ambitie een inclusieve organisatie te zijn, waar gelijkwaardigheid voorop staat in de onderlinge samenwerking. Daarom is het werken aan bewustzijn en ons verder ontwikkelen op het gebied van Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid een speerpunt binnen DDF.

Ben je geïnteresseerd?
Top! Dan nodigen we je van harte uit om uiterlijk dinsdag 27 februari 2024 een geschreven motivatie te sturen aan: applications@dutchdesignfoundation.com. Voor vragen over deze vacature kun je mailen naar: applications@dutchdesignfoundation.com of bellen naar 040-296 11 50 (vragen naar Irene Tel). De eerste (online) gesprekken zijn op vrijdag 1 maart en maandag 4 maart 2024; uiterlijk woensdag 28 februari 2024 hoor je of je hiervoor wordt uitgenodigd. De tweede gesprekken zijn op vrijdag 8 maart 2024.