publicaties die jou bij de juiste kennis brengen

 

Binnen het rijk lijkt het ‘toekomstdenken’ vaker op te duiken. Maar wat is toekomstdenken en hoe pas jij het toe op jouw werk?
Afgelopen april heeft PONT een masterclass gegeven over toekomstdenken en brede welvaart. Naar aanleiding daarvan hebben wij een selectie gemaakt van publicaties over toekomstdenken, zodat jij weet waar je de informatie kan vinden die voor jou relevant is.

Wat is toekomstdenken?

Met toekomstdenken probeer je de toekomst voorstelbaar te maken om in het hier en nu weloverwogen keuzes te maken (handleiding toekomstdenken, CRA).

Toekomstdenken wijst erop dat de keuzes van vandaag de toekomst vormen en het stimuleert na te denken over de invloed van die keuzes. Door toekomstdenken toe te passen in je werk, probeer je de toekomst voorstelbaar te maken zodat je beter in staat bent om weloverwogen keuzes te maken.  

Ontwerpen met toekomstdenken

Toekomstdenken kan complexe vraagstukken die voor de lange termijn invloed hebben behapbaarder maken en opdelen. Zo kunnen er verschillende interventies worden ontwikkeld die op de lange termijn verschil gaan maken, en wordt verandering georkestreerd. De denk- en werkwijze past goed binnen een ontwerpende aanpak door het itererende en ontwikkelende ritme dat ontwerp eigen is.

Waar vind je meer informatie?

Door de toenemende erkenning van het toekomstdenken, zijn er steeds meer tools en publicaties beschikbaar. We zetten er een aantal voor je op een rij.

 

handleiding toekomstdenken Rijksoverheid

Weet jij in grote lijnen wat toekomstdenken is en wil je jouw repertoire aan methoden vergroten om toekomstdenken toe te passen binnen de Rijksoverheid? 

Deze handleiding is door Het College van Rijksadviseurs ontwikkeld in opdracht van de Rijksoverheid om daarbinnen gebruikt te worden, maar kan ook een inspiratiebron zijn voor hen die toekomstdenken buiten de Rijksoverheid willen toepassen. De handleiding bestaat uit verschillende methoden voor toekomstdenken en neemt de lezer mee in wanneer je welke methode op de juiste manier kan inzetten. Een gebruiksvriendelijke handleiding die je meteen in de praktijk kan brengen!

Jongeren en hun zorgen voor morgen: inspiratiebundel van artikelen 

Wil je meer weten over de manieren waarop jongeren betrokken kunnen worden bij het maken van beleid? Of ben je benieuwd hoe hun stem kan bijdragen aan het vormgeven van de toekomst? 

Veertien adviesraden van de regering en het parlement werkten samen aan een inspiratiebundel van artikelen, waarin zij de samenleving en politiek oproepen om te zorgen dat de huidige én toekomstige jonge generaties een hoopvolle toekomst tegemoet kunnen gaan. Het artikel van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (aan het einde van de bundel) richt zich specifiek op het belang van de stem van toekomstige generaties in beleid. 

Plekberaden – Ministerie van de Toekomst

Ben je benieuwd naar wat plekberaden is, of wil je dit beter in de praktijk brengen?

Een plekberaad is een toekomstgesprek over een plek of omgeving. Zo’n gesprek biedt een inclusieve en toegankelijke ruimte waarin bewoners, gebruikers en stakeholders worden uitgenodigd om langetermijnvisies voor hun wijk, streek, waterschap of organisatie te overdenken, bespreken en verbeelden. Zo ontstaat een maak- en experimenteerplek om gezamenlijk te bouwen aan de toekomst. Op deze webpagina van het Ministerie van de Toekomst vind je tools, handboeken en oefeningen over plekberaden.

Tool & Kwesties – Lab Toekomstige Generaties

Heb je behoefte aan concrete middelen om toekomstdenken toe te passen? Of wil je meer weten over toekomstdenken binnen een specifieke maatschappelijke kwestie?

Het Lab Toekomstige Generaties zet zich in voor de belangen van toekomstige generaties. Ze delen via hun site tools om zelf met toekomstdenken aan de slag te gaan. Het lab zet zich ook in om maatschappelijke kwesties vanuit het toekomstdenken te benaderen; samen met experts is per ‘kwestie’ onderzoek gedaan naar de toekomst van deze kwesties.

Design For generations – Verveeld  Verward & World Design Embassies

Wil je weten hoe toekomstdenken een project kan vormen? Wil je de diversiteit van toekomstdenken ontdekken?

Engelstalig onderzoek dat praktische voorbeelden van intergenerationeel denken uitlicht. De voorbeelden die uit dit project zijn voortgekomen, raken aan de ideologie, cultuur, kennis en vaardigheden waar toekomstdenken mee te maken heeft. De voorbeelden geven een idee van hoe toekomstdenken in de praktijk kan worden gebracht.

Relevantie van toekomstdenken voor ontwerpers – Design Digger

Wil jij meer weten over hoe ontwerpers een rol kunnen spelen in het toekomstdenken? 

Design Digger start met een langlopende verkenning over de toekomst en de manier waarop we daarover nadenken. In de vorm van evenementen, artikelen, interviews en andere publicaties deelt Design Digger hun ontdekkingsproces in wat de toegevoegde waarde kan zijn van toekomstdenken voor verschillende ontwerpdisciplines. Houd hun website in de gaten voor de ontwikkelingen in hun verkenning!

Heb je een publicatie geschreven of gelezen die hier tussen zou moeten staan? Laat het ons weten via PONT@dutchdesignfoundation.com